Telepszichológia

Az egészségügyi válsághelyzet alatt videokonferenciára, szükség esetén, eseti jelleggel, telefonos és/vagy e-mailes konzultációra van lehetőség nálam. Külföldön élő/dolgozó páciens számára ellátást nem tudok biztosítani, amennyiben a páciens nem tartózkodik Magyarország területén.

Akinek tudok on-line szolgáltatást nyújtani: az egészségügyi válsághelyzet alatt a 60 éven felülieknek, az immun-kompromittált, krónikus beteg személyeknek és az őket ápoló, velük szoros kapcsolatban állóknak. Különös tekintettel a COVID-19 súlyosabb lefolyása szempontjából nagyobb kockázatnak kitett személyeknek:

 1. 60 éven felüliek
 2. olyan krónikus betegségben szenvedők, mint
  1. kardiovaszkuláris társbetegségek
  2. cukorbetegség
  3. krónikus tüdőbetegség
  4. rosszindulatú megbetegedés és
  5. cerebrovascularis kórképek
  6. szívbetegség
  7. krónikus tüdőbetegség
  8. diabétesz
  9. magas vérnyomás
  10. daganatos betegség
  11. krónikus neurológiai betegség,
  12. kismamáknál várandósságot megelőző krónikus betegség vagy
  13. várandóssághoz kapcsolódó társbetegség
 3. amennyiben a kliens köhög, láza van, nehézlégzésre, hirtelen kezdetű szaglásvesztésre és/vagy ízérzés hiányára vagy zavarára panaszkodik, ill. a kliens
 4. COVID-19 megbetegedés szempontjából gyanús esetnek minősül. Gyanús eset az, aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, illetve ugyanezen időszakban olyan bentlakásos, szociális vagy egészségügyi intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol a betegség szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak, vagy igazolt járvány zajlik.
 5. Külön igény esetén, ill. tömeges megbetegedések időszakában minden páciensemnek.

Akiknek nem tudok on-line szolgáltatást nyújtani: minden olyan mentális állapot és/vagy körülmény esetén, mely nem teszi lehetővé a technológia kihasználását és/vagy személyes kapcsolatot igényel kliens és ellátó között, annak nagyobb megtartó ereje miatt.

 1. Ha a lelki állapot nem teszi lehetővé a technológia használatát:
  1. a kliens bizonytalan a realitásban,
  2. jelentős a krízis kialakulásának veszélye,
  3. fennálló pszichotikus dekompenzáció,
  4. komolyabb kapcsolattartási nehézségekkel küzd.
 2. Ha az adott élethelyzet nem teszi lehetővé a technológia használatát:
  1. a hívás során a kliens nem tudja kialakítani, és/vagy
  2. fenntartani a saját tartózkodási helyén az ellátás feltételeit, ill.
  3. ennek felelősségét nem vállalja, vagy
  4. más kapcsolatra van szüksége.

Keretei

 1. jelen ellátó a Skype-terápiához ugyanazt a helyszínt, öltözetet, bútorzatot, elrendezést használja, amit a személyes találkozó során, illetve ugyanazon a helyen ül.
 2. a páciens biztosítsa
  • a lehető legnagyobb szintű diszkréciót,
  • hogy ne kelljen megszakítani az ülést külső környezeti hatásra.
  • hogy a társas érintkezés során megszokott öltözetet viseljen,
  • kerülje az étkezést az ülések során,
  • kerüljön egyéb más tevékenységeket, melyek nem egyeztethetőek a pszichológiai munkával.
 3. minden olyan esetben, amikor alapvető és fontos változás történik a közös munka során, a telepszichológia alkalmazását újra kell gondolni.
 4. a hívások rendje a következő:
  • a hívást az ellátó kezdeményezi, miután írásban megbizonyosodott arról, hogy a kliens felkészült a beszélgetésre.
  • a kliens lehetőleg úgy helyezkedjen el, hogy a beszélgetésre tudjon figyelni.
  • lehetőleg a kliens részéről a helyszín ugyanaz legyen minden alkalommal.
  • az ülést a kliens átutalással fizeti, a határidő az aktuális ülést követő napon 12:00.
  • azt a kimaradó időt, ami technikai hiba miatt veszít az ülés, nincs lehetőség visszafizetni, ellenben
  • az ellátó lehetőséget kell, hogy biztosítson a kieső idő pótlására, ésszerű határidőn belül.
  • a kimaradó idő pótlása, ill. a késés kezelése hasonlóan történik, mint a személyes találkozók esetén: amennyiben a kliens önhibájából késik az ülésről, nincs lehetőség a kimaradó idő pótlására. Amennyiben technikai hiba vagy a kliens önhibáján kívül miatt késve kezdődik az ülés, a kimaradó idő pótlásáról ésszerű határidőn belül az ellátó gondoskodik. Amennyiben az ellátó önhibájából történt késés, a kimaradó idő pótlásáról az ellátó gondoskodik.
  • a kliens részéről az ülés díjfizetés nélkül lemondható, ha a lemondási szándékot 24 órával az ülés kezdete előtt jelzi. Amennyiben ez nem történik meg, az ülésért az ellátó díjat kér. Amennyiben az ellátó részéről marad el az ülés, az elmaradó ülést egy héttel előre, szabadságolás esetén egy hónappal előre az ellátónak jeleznie kell. Amennyiben az ellátó önhibájából marad el az ülés anélkül, hogy arról a klienst értesítette volna, a kimaradó ülést az ellátónak pótolnia kell, ill. igény esetén az ülés átutalt díját visszautalni a kliens részére.

Adatkezelés

A keletkezett adatok kezelése az általános adatkezelési tájékoztatóban szereplő módon zajlik az on-line ellátás során is. Miután nincs ráhatásom arra, hogy a kliens milyen körülmények között tud részt venni a pszichológiai munkában, ezért a kliensre az adatvédelem tekintetében több feladat hárul: biztosítania kell a diszkréciót, a zavartalanságot, a saját informatikai eszközeit is ésszerű védelemmel kell ellátnia, és jól kell tudnia használni őket. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn, és nem is lehet megteremteni a szükséges körülményeket, úgy a titoktartási kötelezettségemet nem tudom teljesíteni. Minden ilyen esetben figyelmeztetni fogom a klienst. Ha a probléma továbbra is fennáll, javaslatot teszek a személyes ülésekre történő váltásra vagy másik ellátó felkeresésére, és az on-line ellátást lezárom. 

Az adatkezelés jogalapja az általános tájékoztatóban szereplő hivatkozásokon túl a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 85.§-a.

Lépjen tovább a többi tájékoztatóra.