Ellátás feltételei

Az ellátásnak van néhány korlátja, melyekről jó, ha előre tud. Fontos, hogy Ön legfeljebb középsúlyos mentális nehézségekkel küzdjön, hajlandó legyen első vizsgálaton részt venni, ill. szükség esetén ne vesse meg a szakorvosi ellátás igénybevételét sem. 

Mentális nehézségek súlyossága

Bizonyos mentális nehézségek nem teszik biztonságossá az ellátást, rendszerint folyamatos, orvosi team általi támogatást igényelnek. Ide tartozik:

  1. Pszichotikus tünetek aktív jelenléte
  2. Súlyos öngyilkossági gondolatok, késztetések, tervek
  3. Erősen szélsőséges hangulatváltásokkal járó zavarok
  4. Súlyos szorongásos problémák

A fenti problémák kórházi kezelést tesznek szükségessé. Ha ilyet találok a vizsgálat során, jelzem Önnek, és továbbirányítom az ellátásra jogosult szakellátó felé.

Első vizsgálaton való részvétel

Az első vizsgálat a későbbi támogatás alapja. A vizsgálat menete a következő

Az első vizsgálat 1-3 beszélgetős interjúból áll (interjúnként 50 perc időtartamban), melynek középpontjában az Ön és az Ön élethelyzete, érzelmei, nehézségei, kapcsolatai és élettörténete áll. Ez a beszélgetés(-sorozat) adja az ellátás alapját. Erre építem a lélektani folyamatok elemzését, a javasolt ellátási módokat, ill. a saját magam által biztosítható ellátás tervét. Az ellátás későbbi „játékszabályai” is erre a vizsgálatra épülnek. Találhatom úgy, hogy pl. gyógyszeres támogatás hasznos alternatívája, vagy akár feltétele is lehet az általam nyújtott ellátásnak, és az is előfordulhat, hogy a saját szolgáltatásom helyett másikat javaslok a nagyobb hatékonysága miatt.

Ha a beszélgetés után nyitott kérdések maradnak, különös tekintettel az érzelmi, gondolkodási folyamatokra, személyiség működésére, vagy kifejezetten diagnosztikai kérdések maradnak megválaszolatlanul, tesztfelvételt javaslok. Nálam a tesztfelvétel az interjú része, normál díjszabás vonatkozik rá.

A vizsgálati eredmények (beszélgetés + tesztfelvétel) és az abból leszűrt javaslatok visszajelzése külön ülésen történik, mely során lehetősége van a páciensnek, hogy kérdéseit feltegye, kételyeit, elvárásait megbeszéljük. Az egyik ilyen javaslat lehet a szakorvosi konzultáció (konzílium).

Szakorvosi konzílium igénybevétele

Ha vizsgálat során arra jutok, hogy az ellátást

  1. csak szakorvosi vizsgálat után vagy
  2. farmakoterápia mellett

tudom vállalni, úgy felkérem Önt, legyen kedves szakorvosi konzultációt igénybe venni a közös munka megkezdése előtt. Egészen addig az ellátást nem áll módomban megkezdeni. Különösen akkor van erre szükség, ha a lélektani folyamatok nem teszik lehetővé az általam nyújtott szolgáltatás kihasználását, „befogadását” (pl. nagyon megromlott a valósággal való kapcsolat; a szorongások túl erősek ahhoz, hogy bizonyos témákat érintsünk; a koncentrációs nehézségek miatt nem tud rám figyelni, stb.), illetve nélkülük fennállhat az ellátás során a pszichés egészségromlás kockázata. E nehézségek kezelésére legrövidebb úton és megbízhatóan a gyógyszerek képesek, a pszichés beavatkozások rendszerint lassabban fejtik ki a hatásukat.

Ha a folyamatban lévő ellátás során fordulna elő, hogy szakorvosi konzílium vagy farmakoterápia megkezdése hasznos volna, jelezni fogom Önnek. Amennyiben ettől elzárkózik, úgy dönthetek úgy, hogy az ellátást szüneteljen, amíg ambuláns lappal nem igazolja, hogy az orvosi konzultáció megtörtént, ill. a farmakoterápia megkezdéséhez minden információ és lehetőség (pl. vizsgálati eredmény, recept) a birtokában van. Ha e lehetőségeket nem használja ki, és állapota erre visszavezethetően romlana, úgy az ellátást szüneteltethetem, és magasabb szintű ellátóhoz (pl. pszichoterapeutához, pszichiáterhez járóbeteg ellátásba, pszichiátriai vagy pszichoterápiás osztályra) irányíthatom tovább. Vannak ugyanis esetek, amikor az általam nyújtott szolgáltatások már nem elégségesek az állapotromlás megállítására, és helyettük gyors, megbízható támogatás szükséges. Ilyet csak orvosi ellátás tud biztosítani.

Kérem, mielőtt szolgáltatásaimat igénybe venné, gondolja át, mennyire vállalható Önnek szakorvosi segítség igénybevétele, ha a szükség és a hatékonyság úgy kívánja. Ha nem vállalható, még átmenetileg sem, úgy fennáll a kockázata, hogy pont akkor nem tudom Önnek a legjobb szolgáltatást biztosítani, amikor arra a leginkább szükség volna. Ilyen esetben talán szerencsésebb, ha rögtön szakpszichoterápiás támogatást vesz igénybe, mely már (az alap-pszichoterápiás munkával szemben) vezető kezelésként is alkalmazható. 

Amennyiben szakpszichoterápia vagy avval kombinált farmakoterápia volna a leghatékonyabb ellátási mód, jelzem Önnek.