Ellátás feltételei

Az általam nyújtott ellátásnak megvannak a maga korlátai és lehetőségei, amiket érdemes figyelembe vennie, mielőtt ellátót keres magának. Nekem is figyelnem kell arra, hogy az igényeihez és egészségi állapotához leginkább illő, hatékony ellátást ajánljam Önnek. Ennek része az is, hogy mérlegelem, valóban az általam kínált szolgáltatásból profitálhatna-e a legtöbbet. Ezzel a mérlegeléssel az egészségügyi törvényben foglalt kötelezettségeimnek is eleget teszek. A mérlegelést három szempont szerint végzem:

1. Legfeljebb középsúlyos pszichés nehézségek

Bizonyos mentális nehézségek annyira megnehezíthetik a pszichológiai támogatást, hogy először csökkenteni kell a hangulatra, döntéshozásra, viselkedésre gyakorolt hatásukat, különben nem tudja majd hasznosítani azt, amit az ülésen kaphat. Ilyen nehézségek esetén rendszerint folyamatos, orvosi támogatásra van szükség. Jellemzősen ilyen állapotok:

  1. Kezeletlen, pszichotikus tünetek aktív vagy krónikus megléte
  2. Öngyilkossági gondolatok, késztetések, tervek
  3. Erősen szélsőséges hangulatváltások
  4. Súlyos szorongásos problémák

A fenti problémák kórházi kezelést igényelnek, illetve igényelhetnek. Ha ilyet találok a vizsgálat során, jelzem Önnek, és továbbirányítom az ellátásra jogosult szakellátó felé. A fenti esetekben hozzám ellátásra csak ilyen szakellátást követően tud jelentkezni, és így is mérlegelem, vajon nálam kaphatja-e a legcélszerűbb támogatást. Ha nem, azt jelzem Önnek, szükség esetén elállok az ellátástól, és másik ellátót javaslok magam helyett. 

2. Első vizsgálaton való részvétel

Az első vizsgálat a későbbi támogatás alapja, erre építem a lélektani folyamatok elemzését, a javasolt ellátási módok ajánlását, ill. a saját magam által biztosítható ellátás tervét. Az ellátás későbbi „játékszabályai” is erre a vizsgálatra épülnek. Találhatom akár úgy is, hogy pl. gyógyszeres támogatás hasznos alternatívája, vagy akár feltétele is lehet az általam nyújtott ellátásnak (hasznos volna pszichiáter szakorvossal konzultálni ennek pontosítására), és az is előfordulhat, hogy a saját szolgáltatásom helyett másikat javaslok a nagyobb hatékonysága miatt (Ön szakpszichoterápiás ellátásból többet profitálhatna).

3. Szakorvosi konzílium igénybevétele

Ez sokszor szorongásokkal terhelt kérdés, sok előítélet, stigma, tévhit tapad hozzá. Ezért részletesebben is írok most róla.

Ha vizsgálat során arra jutok, hogy az ellátást

  1. csak szakorvosi vizsgálat után vagy
  2. gyógyszeres támogatás mellett

tudom vállalni, úgy megkérem Önt, legyen kedves szakorvosi konzultációt igénybe venni a közös munka megkezdése előtt. Egészen addig az ellátást nem áll módomban megkezdeni. Különösen akkor van erre szükség, ha a lélektani folyamatok nem teszik lehetővé az általam nyújtott szolgáltatás hatékony kihasználását, „befogadását” (pl. nagyon megromlott a valósággal való kapcsolat; a szorongások túl erősek ahhoz, hogy bizonyos témákat érintsünk; a koncentrációs nehézségek miatt nem tud rám figyelni, stb.), illetve nélkülük fennállhat az ellátás során a pszichés egészségromlás kockázata.Érthető, ha valaki ettől ódzkodik, pl. rossz tapasztalatai vagy a hozzá kapcsolódó stigma miatt. Ellenben, nekem dolgom mérlegelni, milyen feltételek mellett lehet hatékony, amit csinálok. A hatékonyság az Ön érdeke is. Továbbá, részemre törvény írja elő, hogy orvosi kivizsgálást kérjek minden olyan esetben, amikor a páciens állapota azt szükségessé teszi. Hogy azért igazságos is legyek, emlékeztetem, hogy bármilyen gyógykezeléstől (amennyiben nem bírói szemle tette azt kötelezővé) jogában áll eltekinteni. Gyógyszerrel kapcsolatos aggodalmait megvitathatja orvosával, beleértve annak mellőzésének kockázatait is. Hogy mit kockáztat vele vagy nélküle, nem jobb szakembertől hallani? Utána szabadon dönt.

Ha a folyamatban lévő ellátás során fordulna elő, hogy szakorvosi konzílium hasznos volna, jelezni fogom Önnek. Amennyiben ettől elzárkózik, úgy dönthetek úgy, hogy az ellátás szüneteljen, amíg az orvosi konzultáció megtörténik. Ennek oka egyszerűen az, hogy bizonyos állapotromlások pszichés eszközökkel nem foghatóak meg elég gyorsan ahhoz, hogy közben megóvjuk az élete jól működő területeit is  a károsodástól. Ha e lehetőséget nem használja ki, és állapota erre visszavezethetően romlana, úgy magasabb szintű ellátóhoz (pl. pszichoterapeutához, pszichiáterhez járóbeteg ellátásba, pszichiátriai vagy pszichoterápiás osztályra) irányíthatom tovább, mert az általam alkalmazott eszközök a korlátaikat elérték. 

4. Diagnosztikai tesztek, eljárások használata

Az általam használt pszichodiagnosztikai eszközök (pl. tesztek, interjúk) használata pont azt a célt szolgálja, hogy felmérjem, vállalható-e pszichés támogatás önmagában, és ha igen, várhatóan milyen hatékonysággal. A vizsgálatot jogában áll megtagadni, ilyen esetben viszont, kérem, számoljon vele, hogy állapotfelmérést, kockázatbecslést és kezelési tervet, illetve kezelési javaslatot nem tudok összeállítani, így az ellátást sem tudom vállalni. Ilyen esetben másik ellátót ajánlok magam helyett.